News-y programistyczne 01-04-2019

Słońce za oknem a nowych wiadomości nie ubywa. Zapraszam na porcje  ciekawych i mocno wyselekcjonowanych newsów z zakresu programowania, komputerów i całej branży deweloperskiej

  • Deweloperskie migracje

https://apenwarr.ca/log/20190318

  • Go go go!

https://hub.packtpub.com/go-user-survey-2018-results-go-becomes-the-most-preferred-programming-language-for-developers/

  • .NET Core Workers as Windows Services

https://devblogs.microsoft.com/aspnet/net-core-workers-as-windows-services/

  • Trzymanie czasu w UTC, nie rozwiązuje wszystkich problemów

https://codeblog.jonskeet.uk/2019/03/27/storing-utc-is-not-a-silver-bullet/

  • Sprawdzanie typów w Python VS Code

https://visualstudiomagazine.com/articles/2019/03/28/pyright.aspx

  • Czyste INotifyPropertyChanged

https://gunnarpeipman.com/uwp/inotifypropertychanged/