Komendy Docker-a, które należy znać będąc programistą

Kolejny wpis o komendach, które należy znać tym razem dla Docker-a. (wcześniej było dla po GIT-a https://blogprogramisty.net/komendy-git-a-ktore-nalezy-znac/) Dlaczego warto? No cóż jako, że każdy programista powinien chcieć być dobrym programistą warto znać narzędzia, które towarzyszą programowaniu i umieć jakoś minimalnie się w nich poruszać aby, gdy przyjedzie okazja nie błądzić po omacku po Internecie. To nie jest kurs, to nie tutorial to spis i opis komend, które pozwolą zbudować, uruchomić i wrzucać do repozytorium obraz. Zapraszam serdecznie.

Wstęp

To nie żaden tutorial, jeśli nie masz wiedzy ogólnej o tym czy jest konteryzacja to nie jest to jeszcze dobry wpis dla Ciebie. Jeśli jednak wiesz i chcesz się dowiedzieć sprawnie jak możesz zbudować, uruchomić, jak wejść w kontener i koniecznie jak go wysłać do repozytorium (obraz) to jesteś we właściwym miejscu. Kolejność jest ważna i pozwala zbudować i wysłać obraz do zdalnego repo.

Na początku

Wszystko zaczyna się od tego, że na swojej maszynie musimy mieć dockera. Dla windows używam Docker Desktop for Windows (https://docs.docker.com/desktop/windows/install/). Używam raczej kontenerów z hostem linuxa więc i Windows Subsystem for Linux (WSL 2) też trzeba mieć zainstalowany.

Docker – komendy

Wszystko zaczyna się tam, gdzie jest plik dockerimage. Visual Studio, gdy użyje się opcji użyj Dockera sam tworzy taki plik i konfiguruje wszystko pod to aby odpalić i debugować obraz w kontenerze.

Wszystkie komendy należy odpalać tam gdzie jest dockerimage.

docker build -t dowolnaNazwa:tag .

Budujemy obraz. Jesteśmy w katalogu z plikiem docker image. Najpierw budujemy obraz (build). Dodajemy tag (-t) do nazwy (dowolnaNazwa) naszego obrazu. Oraz „kropka nienawiści” czyli kontekst (.). Ten kontekst to jak by miejsce skąd Docker będzie kopiował pliki do obrazu (bardzo ważne).

Przykład: docker build -t myApp:latest .

dokcer image ls

Ta komenda wyświetli nam wszystkie zbudowane obrazy wraz z ich nazwami i id. Docelowo komenda powyżej powinna zbudować obraz i komenda images ls pokaże go na liście obrazów.

docker run -d -p portHosta:portKontenera nazwa:tag

Możemy też odpalić sobie nasz obraz (który zbudowaliśmy w poprzednim krok) (nazwa:tag). Aby to zrobić podajemy opcje -d (obraz odpali się w tle i wyświetli ID kontenera), potem -p czyli mapowanie portów. Najpierw port hosta (czy ten port, przez który będziemy się komunikować z kontenerem) i potem port w obrazie czyli ten port, który oficjalnie wystawiamy (czyli port, pod którym będzie działać nasza aplikacja).

Przykład: docker run -d -p 1080:80 myApp:latest (do aplikacji będzie się łączyć na porcie 1080)

docker container ps

To komenda wyświetli nam odpalone kontenery, które chodzą w tle.

Rejestry (jak wystawić obraz do rejestru).

W tej sekcji opiszę jak to zrobić, aby wystawić swój obraz do rejestru czyli takiego zdalnego repozytorium (git push tak jak by). Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie skończyliśmy poprzednie kroki. Odpaliliśmy kontener. Komenda docker container ps pokazuje nam chodzący kontener i zaczynamy.

docker image tag nazwa:latest url_do_zdalnego_repo:tag

Ta komenda nadaje kolejny tag do obrazu o tagu nazwa:latest w formie url_do_zdalnego_repo:tag. W Docker jeden obraz może być otagowany kilka razy. Czyli jeden tag może wskazywać na kilka obrazów. Te url_do_zdalnego_repo to nic innego jak adres do zdalnego repo, dzięki temu Docker będzie wiedział gdzie i co ma wysłać.

Przykład: docker image tag myApp:latest myService.service30.net/apps/app:v2

docker login url_do_zdalnego_repo

Ta komenda pozwala na zalogowaniu się i zapamiętaniu danych autoryzacyjnych do zdalnego repo (url_do_zdalnego_repo). O tyle jest to ważne, że bez tego nie będzie można wysłać nic na zdalne repozytorium.

Przykład: docker login localhost:8080

docker image push url_do_zdalnego_repo:tag

I w końcu wysłanie obrazu do zdalnego repozytorium.

Przykład: docker image push app:latest myService.service30.net/apps/app:v2

docker inspect nazwa_kontenera –format='{{json .NetworkSettings}}’

Jeśli nic nie będziemy robić w konfiguracji to kontenery uruchamiają się domyślnie w jednej sieci. Jeśli chcemy połączyć się z jednego kontenera z np: aplikacją do drugiego kontenera z np: bazą to można to zrobić po adresie IP. Aby pobrać adres IP wystarczy uruchomić komendę inspect, gdzie zobaczmy konfigurację danego kontenera.

Aby ułatwić sobie życie można skorzystać z przełącznika format, który wyciągnie tą sekcję na której nam zależy.

Koniec?

Na razie tak. Czy programista musi coś więcej wiedzieć. Nie wiem czy musi ale może. Zawsze jest granica, gdzie to zaczyna ocierać się o dev ops. W większości firm nawet te kroki nie są potrzebne, jednak gdy pracujemy lokalnie czasem warto umieć sobie poradzić szybko i przyjemnie z podstawowymi komendami. A Wy jak używacie Dockera w swoich : ) firmach?