Komendy GIT-a, które należy znać

Każdy szanujący swój czas deweloper powinien znać git-a oraz umieć go obsługiwać. Poniżej lista komend, które każdy użytkownik git-a powinien znać i używać. Komend wyszło 97. Niektóre są bardzo proste, nie których rzadko się używa ale znać je trzeba. Listę też można potraktować jak szybkie przypomnienie co i jak. Zapraszam na 97 komend git-a, które musisz znać aby go dobrze używać.

PS

Są jeszcze te komendy, których nie mogę zapamiętać a też się często przydają. https://blogprogramisty.net/komendy-git-a-ktorych-nie-moge-zapamietac/

Aktualizacja 5 listopada 2020

git shortlog -sne –since=”2020-11-01T00:00:00

Ta komenda też się przydaje, pozwala wyświetlić ile comiitów kto zrobił w danym przedziale czasu. Format daty też warto zapamiętać, bo ten działa ISO8601 i przydaje się też w innych komandach. Więcej tutaj: https://stackoverflow.com/a/21743961/5816153

git config user.name Przemek

Od czegoś trzeba zacząć. Skonfigurowanie nazwy użytkownika wydaje się dobre na początek. Można skonfigurować nazwę globalną dla wszystkich repozytoriów na użytkowniku lub na komputerze. Przełącznik –global

git config user.email Przemek@test.pl

Konfiguracja maila. Podobnie jak wyżej. Dlaczego od tego zaczynam, bo zawsze po jakiś czasie się okazywało, że mam albo nie prawidłowy (nie firmowy) mail i gdzieś tam w systemach się potem wyświetlało, że jest jakiś inny Przemek. Często jak commituje z domu to mam domowego maila podłączonego

git config core.editor

Komenda, która wyświetla lub ustawia podstawowy edytor do commit-ów innych operacji.

git add .

Dodaje wszystkie zmiany do indeksu (stage). Zmiany w plikach jak i nowe pliki.

git add -p

Dodaje zmiany do indeksu z możliwością wybierania konkretnych zmian w plikach. Dzięki temu możemy z jednego pliku, gdzie było kilka zmian dodać tylko pojedyncze zmiany a nie cały plik. Od momentu jak to poznałem, używam regularnie. Jest to bardzo dobra komenda choć nie jest doskonała i czasem nie da się rozdzielić zmian tak jak byśmy chcieli.

git commit -m „komentarz

Komenda, która wszystkie zmiany z indeksu (stage) zbiera razem i robi z nich pojedynczy commit. Parametr -m służy do pisania komentarza do commit-a. Pierwsze 170 znaków wyświetla się z pojedynczej linii.

git init

Komenda do uruchomienia w katalogu z projektem aby zainicjować repozytorium git.

git help

Jak sama nazwa pomoc dla git-a. Jak się zapomni co i jak to można sobie pamięć odświeżyć. Jak by nie było internetu.

git status

Bardzo ważna komenda. Należy ją używać często i gęsto. Szczególnie przed każdą poważniejszą zmianą. Pokazuje aktualny status repozytorium, ile commit-ów jesteśmy do tyłu w porównaniu ze zdalnym repozytorium, jakie pliki są śledzone a jakie nie itd.

git diff

Pokazuje zmiany na poszczególnych plikach. Bez parametrów pokazuje po kolei wszystkie pliki. Z parametrem nazwa_pliku pokaże zmiany na danym pliku.

git difftool

Komenda, która odpala domyślne narzędzie do przeglądania różnic w plikach. Każdy może wybrać swoje narzędzie.

gitk

Przydatne narzędzie do gita posiadające GUI. Dzięki temu czasem możemy sobie ładnie zwizualizować co i jak wygląda. Głownie przydaje się, gdy na szybko chcemy coś sprawdzić a na komputerze nie ma zainstalowanego innego narzędzia np: GitExtension. Możemy być pewni, że gitk zawsze będzie dostępne. Warto o tym pamiętać

git tag nazwa_taga commit_hash

Tagi są bardzo przydatne jak chcemy wersjonować swoje zmiany. Dzięki nimi możemy łatwo odnaleźć commit, które wskazuje na dany punkt w historii. Ta komenda wstawia tag na danych commit. Rekomenduje się, aby takie tagi tworzyć na własnych gałęziach a nie publicznych.

git tag nazwa_taga commit_hash -a -m – „komentarz

Tzw: ciężki tag, czyli tag, który zawiera nazwę, autora, komentarz. Takie duże tagi pozwalają lepiej określić na co ten tag wskazuje. Używam go w narzędziach CI aby wbijać wersję na kolejne wdrożenie.

git tag -d nazwa_taga

Tak można usunąć tag z repozytorium.

git show master~1

Pokazuje commit i zmiany. Jeśli chodzi o ~ to tylda oznacza ile comitów wstecz mamy pokazać . ~1 to jeden commit wstecz, ~2 to dwa commity wstecz. ~ i ^ można używać w innych komendach, gdy te odnoszą się do commitów.

git show master^^

Komenda robi to samo co wyżej, z tą różnicą, że pokazuje zmiany w poprzednim commicie i w jeszcze poprzednim. Daszek oznacza 1 commit wstecz. Czyli ~2 to to samo to ^^.

git checkout nazwa_gałęzi

Komenda ta daje możliwość przełączenia się na inna gałąź. Ciekawostka o przełączaniu tutaj https://blogprogramisty.net/czego-nauczylem-w-14-tygodniu-pracy/ -> „GIT – dlaczego czasem można przenosić zmiany pomiędzy gałęziami a czasem nie”

git checkout nazwa_taga

Komenda ta daje możliwość przełączenia się do konkretnego tagu. Czasem jest to przydatne jak chcemy się przełączyć na daną wersję kodu, która jest otagowana. Tak łatwiej zapamiętać niż hash.

git checkout commit_hash

Komenda ta daje możliwość przełączenia się kodu do dowolnego commit-a. Uwaga gdy to zrobimy będziemy w trybie „Detach HEAD”.

git checkout –

Komenda dla geek-ów. – (kreska) oznacza, że przełączymy się do ostatnio używanej gałęzi. Przydatne jak robimy scalenia, wtedy często musimy zmieniać gałąź z jednej na drugą.

git checkout ścieżka_do_pliku

Komenda ta daje możliwość cofnięcia zmian do ostatniego commita dla pojedynczego pliku.

git checkout -b nazwa_gałęzi

Komenda ta umożliwia stworzenie nowej gałęzi o nazwie nazwa_gałęzi. Po jej utworzeniu git automatycznie się na nią przełączy.

git checkout — ścieżka_do_pliku

Ta komenda pozwala na przywrócenie stanu pliku do ostatniego commit-a. Coś robimy, nie podoba nam się i chcemy szybko cofnąć zmiany.

git checkout — wzorzec_do_wyszukania

To samo co wyżej ale pozwala przesłać jakiś konkretny wzorzec do wyszukiwania plików typu wildcards (czyli *.txt itd.)

git branch -d nazwa_gałęzi

Komenda ta daje możliwość skasowania lokalnej gałęzi tylko gdy zmiany na lokalnej gałęzi są scalone z master-em.

git branch -D nazwa_gałęzi

Komenda robi to co wyżej z tą różnicą, że nie sprawdza czy zmiany są scalone z gałęzią master.

git branch -a

Wyświetla listę wszystkich gałęzi, w tym tych ze zdalnego repozytorium.

git cherry-pick commit_hash

Bardzo przydatna komenda. Pozwala na zastosowanie zmian w całości z jednego commit-a (commit_hash) do aktualnej gałęzi. Jest to takie wybieranie pojedynczych commitów z dowolnych(czyli innych gałęzi) innych miejsc w repozytorium.

git merge nazwa_gałęzi

Komenda podstawowa, która pozwala scalić zmiany z innej gałęzi na tą na, której jesteśmy.

git merge nazwa_gałęzi –squash

Robi to co wyżej ale z przełącznikiem –squash powala wszystkie zmiany z innej gałęzi połączyć w jeden commit. Bardzo przydatne jeśli chce się zachować ładną i czytelną historię. Często używam i polecam.

git merge nazwa_gałęzi –no-ff

Przełącznik –no-ff zapewnia nas, że nawet gdy nie ma konfliktów pomiędzy scalanymi gałęziami, historia nie zostanie spłaszczona do jednej linii i powstanie nowy commit. Przydatne, gdy np. wprowadzamy nowy feature i chcemy jednak zachować historię commitów utworzonych w trakcie pracy.

git diff –word-diff

Pokazuje wprowadzone zmiany z dokładnością do słów w linii kodu. Czasem czytelniejsze od zwykłego git diff.

git log –graph –oneline

Wyświetla historię commitów w formie skróconego grafu i ładniej oprawie razem z tagami.

git clone adres_do_repozytorium

Podstawowa komenda, która pozwala pobrać repozytorium na dysk lokalny. Uwaga! komenda ta nie pobiera gałęzi zdalnych

git branch -vv

Komenda ta pokazuje gałęzie, która mamy w repozytorium. -v oznacza verbose czyli pokazuje nie tylko nazwy gałęzi ale również ostatni hash i opis commita. dodatkowe v czyli very verbose oznacza, że do tych wszystkich informacji będzie jeszcze dodana nazwa gałęzi zdalnej.

git remote show lub git remote

Komanda ta pokazuje nazwy zdalnych repozytoriów. Domyślnie powinien być origin ale mogą też być inne.

git init –bare

Bardzo przydatna komenda, pozwalająca stworzyć zdalne repozytorium, do którego możemy robić komendy push i pull. Takie zdalne repozytoria trzymamy na dysku, spełniają świetną role backupu. Wystarczy zrobić poniższą komendę wtedy url naszego zdalnego repozytorium będzie po prostu ścieżką do tego folderu. Następnie dodajemy sobie do repozytorium nowy remote (2 komenda poniżej) i już możemy do niej wysyłać wszystko (komanda poniżej)

git push nazwa_repozytorium –mirror

Pozwala wysłać do repozytorium(nazwa_repozytorium) wszystko to co mamy u siebie lokalnie. Wszystkie gałęzie, wszystkie zmiany, wszystkie tagi. Zrobić takie lustro tego co mamy u siebie. To się przydaje do lokalnych backupów opisanych wyżej.

git remote add nazwa_repozytorium url_do_repozytorium

Komenda pozwalająca dodać zdalne repozytorium do którego będziemy mogli robić komendy push i pull.

Przykład: git remote add orgin2 https://github.com/przemekwa/LiczbyNaSlowaNetCore.git

git push

Co tu dużo pisać. Git push and go home : ) Komenda wysyła commity do zdalnego repozytorium.

git push origin -u nazwa_gałęzi_lokalnej:nazwa_gałęzi_zdalnej

Poza wysłaniem zmian, tworzy gałąź(nazwa_gałęzi_zdalnej) na zdalnym repozytorium. Dopisując dwukropek za nazwą nazwa_gałęzi_lokalnej, możemy nadać inną nazwę gałęzi w zdalnym repo. Gdy nadamy zdalnej gałęzi inną nazwę, musimy pamiętać przy następnych pushach, aby podawać jej pełną nazwę(nazwa_gałęzi_zdalnej). Może to być niewygodne, dlatego możemy użyć komendy…

git config push.default upstream

…która powie gitowi, że ma wysyłać zmiany na gałąź, nawet gdy ta ma inną nazwę, pod warunkiem że jest ona skonfigurowana jako „upstream branch”.

git push –delete origin nazwa_gałęzi

Usuwa gałąź ze zdalnego repozytorium origin.

git remote rename

Możemy zmienić nazwę domyślnego adresu zdalnego. Z origin na origin2 : )

git remote update –prune

Usuwa gałęzie skasowane w zdalnym repozytorium. Jedna komenda a od razu robi się większy porządek.

git fetch

Aktualizuje historię commitów na obecnej gałęzi. Po tej komendzie nasz kod nie jest aktualizowany. To znaczy, że nic się nie zmieni w naszym lokalnym repozytorium ale będziemy mieć aktualną wiedzę na temat tego co jest w zdalnym repozytorium.

git pull

Najprościej mówiąc, wykonuje git fetch a potem git merge. Aktualizuje historię oraz nasz kod do ostatniego wysłanego do zdalnego repozytorium commita. Zanim zaczniemy prace w repozytorium to komanda ta sprawi, że będziemy mieć aktualne lokalne repozytorium.

git pull –rebase

Alternatywa normalnego pulla. Zamiast wykonywać fetch + merge, wykona się fetch + rebase. Zachowamy dzięki temu ładną liniową historię commitów. Czyli nasze commity na chwilę znikną, następnie pobierzemy zdalne repozytorium i następnie zastosujemy nasze commity. Wtedy wszystkie nasze zmiany znajdą się na początku.

git push –tags

Wysyła wszystkie tagi na zdalne repozytorium. Trzeba uważać, żeby nie zaśmiecić repozytorium swoimi tagami.

git push –follow-tags

Wysyła tylko „ciężkie” tagi. Zalecane, gdy chcemy wysyłać tagi, którymi chcemy się dzielić, do zdalnego repozytorium.

git config push.followTags true

Automatyzuje wysyłanie „ciężkich” tagów. Konfigurujemy git tak aby wszystkie ciężkie tagi wysyłał podczas push-a.

git fetch –prune –prune-tags

Usuwa lokalne tagi, które zostały usunięte zdalnie.

git fetch –no-tags

Aktualizuje historię zmian pomijając tagi.

git add -i

Włącza tryb interactive komendy git add. Polecam sprawdzić możliwości tego trybu w tym trybie możemy też użyć opcji patch, która pozwala rozdzielić jeden plik na kilka zmian.

git clean -n

Komanda do kasowania nowych plików, która pokazuje co by zostało skasowane. Jest to bezpieczna komanda do zorientowania się w sytuacji. Nie kasuje plików.

git clean -f

Komanda ta po prostu kasuje nowe pliki, które powstały. Które pliki się skasuje, można zobaczyć przy pomocy komendy wyżej czyli z przełącznikiem -n. Najczęściej jej używam gdy kasuje pliki z końcówką .orig, które powstają po komandach merge i rebase.

git clean -d

Komenda ta kasuje też katalogi

git clean -i

Komenda ta daje możliwość usuwania plików poprzez wejście do rozbudowanego menu, podobnie jak komenda git add -i czy git rebase -i

git clean -fdx

Usuwa wszystkie pliki, które nie są dodane do gita. Czy krótko mówiąc, wyczyści wszystko tak jak by repozytorium było ściągnięte komendą git clone … . Przydaje się to gdy chcemy się upewnić, że nasz kod się kompiluje i plik .gitigonre nie zabiera za dużo plików. Usuwa też katalogi.

git reset –hard

Komenda ta usuwa wszystko co robiliśmy i co dodawaliśmy (pliki, zmiany, pliki do indeksu itd.) a co nie było w commicie i przywraca stan do ostatniego commita. Taki jak by restart pracy. Komanda jest niebezpieczna, bo usuwa trwale to czego nie było w commicie więc można stracić pracę swoją. Używam w sumie dość często, bo łatwo dzięki temu wrócić na początek wszystkiego : )

git reset –soft commit_hash

Komenda ta sprawa, że wszystkie zmiany trafią do indeksu (stage). Wszystkie czyli każdy commit od tego aktualnego do tego commit_hash. Jest to bezpiecznie o tyle, że nie tracimy zmian na zawsze.

git stash

Zapisuje zmiany w postaci ukrytego commita. Dość przydatne. To taki schowek aktualnej pracy ale tylko plików, które są śledzone. Aby dodać wszystkie pliki wtedy…

git stash -u

Zapisuje zmiany do schowa jak wyżej ale zapisuje wszystkie jakie te śledzone zmiany jaki i te nie śledzone. Wszystko wszystko zapisze.

git reset @^

Przywraca nasz kod do stanu z poprzedniego commita.

git config

Wyświetla możliwości komendy git config.

git config –list

Komanda ta wyświetla wszystkie ustawienia w gicie.

git clone –depth <liczba>

Klonuje zdalne repozytorium, przełącznik –depth pozwala nam na wybranie ilości ostatnich commitów, które chcemy pobrać.

git reset –hard ORIG_HEAD

Przywraca zmiany do stanu przed jakimiś poważnymi zmianami (np. merge lub rebase), gdy już je commitowaliśmy.

git merge –abort / git rebase –abort / git cheerry-pick –abort

Przywraca zmiany do stanu przed użyciem Git merge (gdy mamy jeszcze nierozwiązane konflikty).

git mergetool

Włącza domyślne narzędzie do mergowania. Jeśli go nie ustawiliśmy, git poleci nam narzędzie vimdiff. Korzystać z vimdiff do rozwiązywania konfliktów to tak jakby jeść zupę widelcem. By się z niego ewakuować, trzeba wpisać „:qa”. Warto skonfigurować lepszy mergetool za pomocą poniższych dwóch komend…

git mergetool –tool-help

Wyświetla listę narzędzi, które Git potrafi stosować do rozwiązywania konfliktów. Pokazuje takie, które mamy i takie, które możemy zastosować

git config merge.tool tool

Ustawia domyślne narzędzie do rozwiązywania konfliktów.

git config rerere.enabled true

Kolejna bardzo przydatna konfiguracja gita. Włącza tryb RERERE – REuse REcorded REsolutions of conflicted merges. To oznacza, że Git zapamięta sposób rozwiązania konfliktu i jeśli wystąpi on ponownie, wykona go za nas. Skraca to proces mergowania do minimum. Polecam!

git revert commit_hash

Odwraca zmiany z podanego commita. Jego działania jest takie, że bierze dany commit, cofa zmiany i ponownie commituje. Więc po tej komendzie w repozytorium będzie kolejny commit. Używam tego, gdy w kodzie są jakieś specyficzne ustawienia tylko dla mojej maszyny(connections_string) a, których nie chciał bym commitować. Gdy mam już wszystko gotowe to zanim zrobię PR to robię tego reverta na commicie z ustawieniami i dzięki temu nie wysyłam moich ustawień do repozytorium.

git commit –amend

Pozwala zmienić nazwę ostatniego commita. Jest to chyba najprostszy sposób aby to zrobić. Dzięki temu też nie musimy tworzyć nowego commita i po prostu edytujemy jego teskt.

git rebase -i commit_hash

Uruchamia rebase w trybie interactive, dzięki któremu możemy dowolnie edytować commity. Tu polecam wgłębić się w możliwe opcje tego trybu, gdyż jest ich całkiem sporo. Używam tego do scalania commitów w jeden. Wymaga trochę wprawy ale daje spore możliwości.

git push –force

Niebezpieczne, polecam zawsze używać tego niżej. Komenda ta pozwala wysłać zmiany lokalne do zdalnego repozytorium z pominięciem sprawdzenia czy jesteśmy zaktualiziwani z tą zdalną aby nie nadpisać czegoś. To tak jak by powiedzieć, że chcę od teraz aby to co lokalnie u mnie było zdalnie. Używam tego na swoich gałęziach, gdy wiem, że tylko ja ją używam głownie wtedy gdy robię reabase z masterem. Wtedy historia mi się zmiania i git push nie pozwoli mi wysłać żadnych zmian.

git push –force-with-lease

To jest trochę mniej inwazyjne, bo sprawdza czy ktoś w między czasie nie dodał czegoś do gałęzi i nasz push miał by to usunąć na zawsze. Gdyby to wystąpiło to zobaczmy komunikat i push się nie uda.

git blame ścieżka_do_pliku

Pokazuje autora każdej linii kodu w podanym pliku.

git gui blame

Wyświetla to ładniej niż komenda wyżej :)

git log -S „tekst”

Bardzo dobra komenda, wyszukuje w treści commitów (czyli w różnicach na danych plikach), konkretnej frazy w tym przypadku słowa tekst. Da się dzięki temu odnaleźć dość konkretnie commit, który zawiera taką frazę.

git log -S „tekst” -p

Komenda robi to co powyżej ale przełącznik -p pokazuje nie tylko sam commit ale też dokładnie zmiany w plikach gdzie poszukiwana fraza została znaleziona. Power +1 : )

git log –format=%h

Komanda robi oczywiście log z commitów ale używa też przełącznika format, który daje możliwość formatowanie tego jak taki pojedynczy commit się wyświetli. %h to skrócony hash commita.

Generalnie używam tego:

git log –graph –pretty=format:”%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset” –abbrev-commit

ale polecam poszukać czegoś co będzie wam odpowiadać.

git bisect start

Włącza tryb Bisecting, czyli rozpoczyna wyszukiwanie commita, który wywołał według nas jakiś błąd.

git bisect good

Oznacza commit jako dobry, czyli nie posiadający szukanego błędu.

git bisect bad

Oznacza commit jako zły. Po użyciu tych trzech komend, git automatycznie rozpocznie proces szukania błędnego commita. Zadanie jakie teraz do nas należy, to określanie gitowi, czy commit, który on „scheckoutował”, jest dobry czy zły. Po kilku krokach git wyświetli nam pierwszy zły commit, zawierający szukany błąd.

git archive –format zip –output nazwa_pliku.zip master

Bardzo przydatna komenda, bo pozwala cały kod wrzucić do ZIP-a. Często klienci chcą mieć kod źródłowy i dzięki temu szybko można im wysłać aktualną wersję.

Podsumowanie

Dużo tych komend ale większość z nich trzeba znać aby używać git-a sensownie i mieć z niego pożytek. Często spotykam niestety programistów, którzy ograniczają się do commit-a, push i tyle. Potem nie umiejąc docenić jak dobrze pracuje się z git-em chodzą i narzekają. Git to narzędzie, które może bardzo przyspieszyć pracę ale trzeba umieć z tego skorzystać. Polecam używać i ćwiczyć. Jeśli macie jakiś komendy, które należało by dopisać to śmiało dopisze i będziecie mieli to w jednym miejscu.

2 komentarze do “Komendy GIT-a, które należy znać

 1. Cześć,
  Strasznie dużo tych komend podsumowałeś :).
  Z tego względu ciężko sprawdzić, co jest nowego, a co już znam :).

  Ale zgadzam się, że każda, a przynajmniej zdecydowana większość z nich, jest konieczna, to wydajnej pracy z gitem.

  git archive nigdy nie używałem. Zawsze po prosu robiłem zipa z poziomu 7zipa :)

  1. Robiłeś zip-a i wysyłałeś klientowi też pliki, których tak naprawdę nie powinno być. Katalogi bin dla .net-a albo node_modules dla angulara itd.

   Dużo komend ale wydaje mi się, że szybko może je przejrzeć i się zorientować.

   Tak do wydajnej jak i SENSOWNEJ pracy z gitem. Czasem ludzie używają tego tak topornie, że to im bardziej przeszkadza niż pomoga.

   Dzięki za komentarz : )

Możliwość komentowania została wyłączona.