Newsy programistyczne 31.08.2022

Rany już po wakacjach. Jak ten czas szybko leci. Ale newsów programistycznych nie brakuje. Jak jedni odpoczywają to inni programują, jak inni idą spać to inni programują, jak inni jedzą to inni programują. Warto byś innym? Zapraszam na mocno wyselekcjonowane newsy z branży deweloperskiej i nie tylko.

Jak ułatwić sobie poznawanie nowego kodu w nowej pracy?

https://spin.atomicobject.com/2022/08/25/large-code-base/

Dokładnie o String Literals w C#11

https://blog.ndepend.com/c-11-raw-string-literals-explained/

Wsparcie Dockera w .NET

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-builtin-container-support-for-the-dotnet-sdk/

Dlaczego tablicę numeruje się od 0

https://buttondown.email/hillelwayne/archive/why-do-arrays-start-at-0/

Hirarchia Masłowa dla DevSecOps-ów

https://www.itopstimes.com/itsec/maslows-hierarchy-of-devsecops/