Czego nauczyłem w 13 tygodniu pracy?

Krótka informacja czego nauczyłem się w danym tygodniu. Są to drobne rzeczy ale z takiej drobnicy robi się doświadczenie i umiejętności. Zapraszam.

Walidacja MVC

Aby wyświetlić konkretny błąd ze słownika ModelStateDictornary, wystarczy użyć wyrażenia:

@Html.ValidationMessage("keyName")

Dzięki temu można w ujednolicony sposób wyświetlać błędy walidacji od strony serwera.  Piszę o tym, bo często widzę dużo kombinacji jak to zrobić a to dość prosty sposób. Źródło https://stackoverflow.com/a/15111483/5816153

JQuery.UI.Autocomplete – source

Gdy podajemy źródło danych w większości wypadków potrzeba tylko do pola source podać link do akcji w kontrolerze. Jednak gdy chcemy podać bardziej skomplikowane parametry wejściowe to należy zaimplementować funkcję function(request, resonse)

I teraz trzeba pamiętać(albo bardzo uważnie czytać dokumentację), że odpowiedź z ajax-a z danymi należy przekazać obiektowi response jak poniżej:

        source: function (request, response) {
                   
          $.ajax({
            url: "@Url.Action("ACTION", "CONTROLLER")",
            type: 'POST',
            dataType: 'json',
            contentType: 'application/json',
            data: JSON.stringify({ Number: 12345}),
            success: function (data) {
              response(data)
            }
            
          });
        }

JQuery.UI.Autocomplete – label

Tego to nawet czytając uważnie dokumentację ciężko było się doszukać. Gdy przygotowujemy dane do autocomplete-a to dane w formacie json muszą posiadać pole label. Gdzie pole to będzie zawierać etykietę do podpowiedzi.

var suggestions = _repository.Get(term).Select(s=>new
        {
          s.Id,
          s.Name,
          s.Number,
          s.Email,
          label = s.Name + "/" + s.Email+ "/" + s.Number
        });

        return Json(suggestions, JsonRequestBehavior.AllowGet);

Dokumentacja