News-y programistyczne 08-04-2019

Coraz cieplej i coraz więcej ciekawych wiadomości ze świata .NET. Zapraszam na porcje  ciekawych i mocno wyselekcjonowanych newsów z zakresu programowania, komputerów i całej branży deweloperskiej

  • Visual Studio 2019 – ja już na nim pracuje a Ty?

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2019-code-faster-work-smarter-create-the-future/?utm_source=vs_developer_news&utm_medium=referral

  • .Net Core 3.0

https://visualstudiomagazine.com/articles/2019/04/04/net-core-3.aspx

  • Machine Learning. ML .NET 1.0 RC

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-ml-net-1-0-rc-machine-learning-for-net/

  • Małe przydatne usprawnienia w VS 2019

https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/little-great-things-about-visual-studio-2019/

  • Tworzenie rozszerzeń VSIX do Server Management Studio lub Visual Studio 2019

https://www.codeproject.com/Articles/1377559/How-to-Create-SQL-Server-Management-Studio-18-SSMS