WPF – klient Twittera tylko w XAML=u

Jestem fanem prostych rozwiązań. Czytam ostatnio pewną ciekawą książkę o WPF-fie (napiszę recenzję już niedługo) i autor podał prosty jak barszcz przepis na klienta twittera napisanego tylko za pomocą XAML-a. Poniżej kody, link do repozytorium i opis co i jak. Zapraszam!

Kod

Cały kod przedstawia się tak:

<Window x:Class="XamlOnlyTwitterClient.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="XamlOnlyTwitterCilent" Height="350" Width="525">

  <Window.Resources>
    <XmlDataProvider x:Key="Feed" Source="http://twitrss.me/twitter_user_to_rss/?user=VisualStudio" ></XmlDataProvider>
  </Window.Resources>
  <DockPanel DataContext="{Binding Source={StaticResource Feed}, XPath=/rss/channel/item}">
    <TextBox DockPanel.Dock="Top" Text="{Binding Source={StaticResource Feed}, BindsDirectlyToSource=True, Path=Source, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}">
      
    </TextBox>
    <Label DockPanel.Dock="Top" Content="{Binding XPath=/rss/channel/title}" FontSize="14" FontWeight="Bold"/>
    <Label DockPanel.Dock="Top" Content="{Binding XPath=/rss/channel/description}" FontSize="14" FontWeight="Bold"/>
    <ListBox DockPanel.Dock="Left" DisplayMemberPath="title" ItemsSource="{Binding}" IsSynchronizedWithCurrentItem="True" Width="300"/>
    <Frame Source="{Binding XPath=link}"/>
  </DockPanel>
</Window>


Opis

Wszystko opiera się o dwa kluczowe elementy.

 • WPF posiada klasę „XmlDataProvider”, która umożliwia podłączanie źródeł danych w formacje XML-a (nie ma wbudowanego json-a)
 • W czasie używania wiązania danych można używać języka XPath aby dostać się do odpowiednich elementów.

Opis szczegółowy

 1. W TextBox wykorzystywane jest wiązanie typu TwoWay, właściwość ta jest połączona z właściwością Source obiektu XmlDataProivider więc można zmienić wartość Source w czasie działania programu
 2. Aby XmlDataProvider dobrze radził sobie z dowiązaniem Source, ustawiamy BindsDirectlyToSource na true. Inne ustawienie powoduje błędy podczas parsowania xml-a. (warto zapamiętać)
 3. Obiekt Binding dla TextBox-a korzysta z UpdateSourceTrigger dla PropertyChanged, więc odświeżanie danych jest wykonywane przy każdej próbie naciśnięcia klawisza.
 4. Wartość DisplayMemberPath w ListBox-ie jest wyrażeniem XPath pobierającym element „title” z każdego elementu (to jest extra!)
 5. Elementy ListBox i Frame zapewniają widok typu nadrzędny-podrzędny poprzez współdzielenie tego smego źródła danych.
 6. Kontrolki Frame używamy, bo w WPF-fie zinterpretować HTML można tylko w kontrolce Frame i WebBrower.
 7. Dodatkowo kontrolka Frame udostępnia przyciski nawigacyjne.

Efekt poniżej (gotowa aplikacja WPF)

twitter_zrzut

Żródło

Kodu jest nie wiele ale i tak udostępniam go na githubie. Zapraszam do przetestowania.

https://github.com/przemekwa/XAMLOnlyTwitterClient

3 komentarze do “WPF – klient Twittera tylko w XAML=u

  1. Nie ma sprawy. Byłem pod takim wrażeniem, że musiałem się tym podzielić. Dzięki za info. Wesołych świąt : )

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.