News-y programistyczne 25-11-2014

Porcja ciekawych newsów z zakresu programowania, komputerów i całej branży deweloperskiej.

  • Ciekawy komentarz odnoście otwartego kodu .NET i Javy

http://www.infoworld.com/article/2850050/microsoft-net/microsoft-open-source-net-cant-match-open-source-java.html

  • Kolejne przypomnienie o C# 6. Dobrego jednak nigdy za wiele.

http://blogs.msdn.com/b/csharpfaq/archive/2014/11/20/new-features-in-c-6.aspx

  • Programowanie funkcyjne a obiektowe – nieskończona opowieść

http://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2014/11/24/FPvsOO.html