News-y programistyczne 24-04-2019

Dużo się dzieje nawet jak są święta np. wyszły 2 wersje VS 2019. Drobne zmiany ale zawsze.  Zapraszam na porcje  ciekawych i mocno wyselekcjonowanych newsów z zakresu programowania, komputerów i całej branży deweloperskiej

  • .Net Framework 4.8 

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-the-net-framework-4-8/
  • Nowy język od Microsoft-u  – Bosque – krok po kroku

https://debugmode.net/2019/04/23/write-your-first-program-in-microsofts-bosque-language-a-step-by-step-approach/
  • .Net Framework 4.8 – szczegoły i FAQ

https://devblogs.microsoft.com/dotnet/upcoming-updates-for-net-framework-4-8/
  • Elixir, Phoenix, Absinthe, GraphQL, React, i Apollo dla wnikliwych

https://schneider.dev/blog/elixir-phoenix-absinthe-graphql-react-apollo-absurdly-deep-dive/