News-y programistyczne 09-11-2018

Coraz szybciej coraz ciemniej.  Kolejna porcja wiadomości. Zapraszam na porcje ciekawych i mocno wyselekcjonowanych newsów z zakresu programowania, komputerów i całej branży deweloperskiej

  • .Net Standard 2.1

https://blogs.msdn.microsoft.com/dotnet/2018/11/05/announcing-net-standard-2-1/

  • Etyka w programowaniu dla każdego

https://sdtimes.com/ai/ethical-design-what-it-is-and-why-developers-should-care/

  • Wszystko da się zrobić w RegExp

http://www.drregex.com/2018/11/how-to-match-b-c-where-abc-beast-reborn.html