Filtry autoryzujące w ASP .NET MVC

W ASP.NET MVC istnieją 4 rodzaje filtrów.

 • Filtry autoryzujące
 • Filtry wyjątku
 • Filtry akcji (przed akcją i po akcji)
 • Filtry rezultatu (przed i po wyniku akcji)

Poniżej omówię filtry autoryzujące. Filtrów używa się jak atrybutów i dekoruje się nimi metody akcji.

Filtry autoryzujące są uruchamiane jako pierwsze przez uruchomieniem innych filtrów lub metod akcji.

 • Pierwsza metoda umożliwia Nam stworzenie własnej implementacji interfejsu IAuthorizationFilter i metody OnAuthorizationContext.

  Używanie tej metody nie jest zalecane chyba, że dokładnie wiesz co robisz. Głównie dlatego, że wymyślanie własnych metod zabezpieczeń jest ryzykowne.

 • Drugą metodą jest dziedziczenie po klasie AuthorizeAttribute. Klasa znajduje się w przestrzeni System.Web.Mvc. Piszę to ponieważ, w przestrzeni System.Web istnieje taka sama klasa ale z innymi metodami.

Poniżej kod przedstawiąjący nadpisanie metody AuthorizeCore. Celem jest sprawdzenie czy dany użytkownik może używać danej akcji.

public class AutoryzacjaUlubionych : AuthorizeAttribute
{
  private string uzytkownik;

  public AutoryzacjaUlubionych(string nazwaUzytkownika)
  {
    this.uzytkownik = nazwaUzytkownika;
  }

  protected override bool AuthorizeCore(HttpContextBase httpContext)
  {
    if (uzytkownik == "Przemek")
    {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

Wywołanie tej klasy odbywa się poprzez udekorowanie metody akcji nowo powstałym atrybutem. W naszym przypadku AutoryzacjaUlubionych

[AutoryzacjaUlubionych("Przemek")]
public ActionResult Dodaj(string adres)
{
  //
  //Jakiś kod akcji.
  //
}
 • Trzecia metoda jest prostsza i chyba najczęściej stosowana. Pozwala na użycie wbudowanego filtra autoryzacji. Wbudowany filtr umożliwia podanie nazwy użytkownika oraz roli, którą musi posiadać.

Skorzystanie z tej metody polega na udekorowaniu metody akcji atrybutem Authorize, gdzie user oznacza nazwę użytkownika a roles oznacza rolę, którą musi posiadać.

[Authorize(Users = "Przemek", Roles = "Administrator")]
public ActionResult Dodaj(string adres)
{
  //
  //Jakiś kod akcji.
  //
}